UDPNHBDR

UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata (UDPNHBDR) osnovana je 2007. godine te je jedinstvena, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna udruga u koju su dobrovoljno udružena djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata s područja cijele Republike Hrvatske. UDPNHBDR ima svoje Podružnice u 9 županija: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Karlovačka i Grad Zagreb. 

Udruga aktivnim sudjelovanjem djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja radi na očuvanju digniteta i promicanju vrijednosti Domovinskog rata i poboljšanju kvalitete života djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kroz ostvarenje njihovih prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Udruga organizirano i sustavno skrbi o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata te časti i ugledu branitelja i žrtava Domovinskog rata; Udruga pomaže članovima oko uključivanja u psihosocijalne programe i druge zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba; radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelovanja, Udruga osigurava članovima besplatnu pravnu pomoć.

UDPNHBDR

Djeluje Na Principu Ostvarenja Ciljeva Određenih Statutom Udruge, Sljedećim Djelatnostima:

 • zaštita statusnih prava i interesa djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • osiguravanjem uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • organizirano i sustavno skrbiti o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, te časti i ugleda branitelja i žrtava Domovinskog rata
 • pomoć djeci oko uključivanja i organizirati psiho–socijalne programe i druge zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba
 • radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelovanja, udruga može u skladu s mogućnostima osigurati članovima besplatnu pravnu pomoć
 • glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga će surađivati sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini
 • udruga djeluje i na ostvarivanju drugih prava i interesa članova utemeljenim na odredbama zakona, Statuta, odlukama i zaključcima Skupštine i tijela udruge te programu rada Udruge
 • udruga će djelovati na područje javnih politika kroz sudjelovanje u kreiranju zakona, javnim raspravama i kampanjama kojima se postižu ciljevi udruge i zaštita branitelja i stradalnika Domovinskog rata
 • organiziranje kongresa, okruglih stolova, tribina, radionica i izobrazbi s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • organiziranje sportskih, kulturnih i turističkih susreta i aranžmana za članove Udruge i ostale sudionike i stradalnike Domovinskog rata
 • organiziranje i/ili sudjelovanje u organiziranju humanitarnih priredbi, koncerata i drugih prigodnih događanja te pružanje humanitarne pomoći
 • zaštita okoliša i prirode
 • udruga će promicati i sudjelovati u akcijama i kampanjama promicanja zašite od nasilja prema ranjivim skupinama, obitelji i mladima
 • udruga će promicati volonterstvo
 • udruga će promicati socijalno i društveno poduzetništvo, kao i sve ostale mogućnosti pomoći svojim korisnicima
 • udruga može obavljati promidžbu u svrhu osiguranja sredstava i uvjeta za neometan rad udruge
 • udruga može obavljati prodaju predmeta vlastite izrade na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini
 • izdavanje knjiga, biltena, publikacija, stručnih radova, zbirki pjesama, audio-vizualnih dijela i prigodne literature
 • suradnja sa odgovarajućim lokalnim tijelima i drugim institucijama radi ostvarivanja ciljeva UDPNHBDR
 • organizacija i održavanje kreativnih i likovnih radionica;-poticanjem na sudjelovanje udruge u radu državnih i drugih institucija radi pronalaženja i kažnjavanja ratnih zločinaca
 • udruga će sustavno djelovati u pronalaženju nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata i civilnih žrtava Domovinskog rata i ustrajati u tom cilju do pronalaska i posljednjeg nestalog hrvatskog branitelja i civilne žrtve Domovinskog rata

UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

KONTAKT:
Adresa: Trg Hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar, Hrvatska
Telefon/Fax: 032 335 677
OIB: 20313591753
Raiffeisen banka IBAN: HR0924840081104407364

Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica UDPNHBDR  095 201 1991
Veronika Soldo, administrativna djelatnica UDPNHBDR  095 195 1995
Marko Marić, dopredsjednik UDPNHBDR  091 242 7764
Antonija Perač Fištrović, tajnica UDPNHBDR

e-mail: udrugadjece.pnhb@gmail.com