PODRUŽNICE

PODRUŽNICA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Predsjednica: Veronika Soldo (098 134 6308)

Dopredsjednica: Nikolina Menjuk

Tajnica: Sanja Potlimbrzović

E-mail: udrugadjece.pnhb.vsz@gmail.com

PODRUŽNICA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: Alica Stančin (098 914 5819)

Dopredsjednik: Ante Čurić

Tajnica: Jasmina Kuštelega

Adresa: Masarykova 8, 43000 Bjelovar

E-mail: udpnhbdr.bbz@gmail.com

PODRUŽNICA GRAD ZAGREB

Predsjednik: Članica Predsjedništva Ana Herman

Dopredsjednica: Kristina Orešković Juras

Tajnica: Tamara Lenđel

E-mail: udrugadjece.pnhb.zg@gmail.com

PODRUŽNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: Deivid Petranović

Dopredsjednik: Marko Marić (091 242 7764)

Tajnica: Maja Valek

E-mail: udrugadjece.pnhb.osbrzp@gmail.com

PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednica: Marija Božjak

Dopredsjednica: Antonija Perač Fištrović (098 177 1035)

Tajnik: Mario Jurčić

E-mail: udrugadjece.pnhb.kaz@gmail.com

PODRUŽNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Predsjednica: Klara Marinović Savić  (099 842 7914)

Dopredsjednik: Mario Kohut

Tajnica: Karolina Klarić

E-mail: udrugadpnhbbp@gmail.com

PODRUŽNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednica: Kristina Škoda Vajdić (099 573 0441)

Dopredsjednica: Leea Jurčić (099 4450 020)

Tajnik: Maja Blažek

E-mail: udrugadjece.pnhb.kckz@gmail.com

PODRUŽNICA SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE

Adresa: Petrovac 2, 21230 Sinj

Predsjednik: Željko Živalj (091 432 1712)

Dopredsjednica: Josipa Jerkan

E-mail: obitelj96@gmail.com

PODRUŽNICA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Adresa: Budačka 12, 53000 Gospić

Predsjednik: Josip Dragičević (098 997 7061)

Dopredsjednik: Mile Marković (099 8051 699)

Tajnica: Nikolina Tonković Čorak (099 5171 961)

E-mail: udpnhbdr.lsz@gmail.com