Veteranski centar – korisne informacije

Osnivač Javne ustanove Veteranski centar je Ministarstvo hrvatskih branitelja, a trenutno imaju četiri podružnice – Daruvar, Petrinja, Sinj i Šibenik, od kojih su u ovom trenutku otvorene Podružnice Šibenik i Sinj za rad s korisnicima.

Djelokrug rada ustanove je pružanje: podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji kroz program boravka ili smještaja, usluga psihosocijalne pomoći i podrške, usluga savjetovanja i pomaganja, psihološke djelatnosti, radno terapijske usluge, rekreacijske i rehabilitacijske usluge, kineziološki programi i fizikalne rehabilitacije, usluge promicanja zdravlja, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulture sjećanja, organizacije kulturno-umjetničkih događanja, organizacije edukacija, radionica i tečajeva, usluge sportske rekreacije i poduke, organiziranja sportskih natjecanja, organiziranje mobilnih timova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji, te ostale popratne usluge i ostali oblici podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji.

Prije uključivanja u pojedine programe, radi se procjena stanja podnositelja zamolbe/budućeg korisnika, socijalna i psihološka anamneza, procjena opsega i sadržaja tretmana, vremena boravka i načina smještaja. U centrima su korisnicima na raspolaganju multidisciplinarni tim (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, radni terapeut, medicinske sestre/tehničari, njegovateljice, administrativno osoblje). Veteranski centri su istovremeno i centri razvoja u kojima se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminare, treninge, osnažuje potencijal korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo te uključivanje u rad zadruga hrvatskih branitelja kao dio radne terapije. Sveobuhvatnim pristupom na jednom mjestu omogućava se podizanje kvalitete življenja korisnika kao i njihovog socio-ekonomskog položaja, a uloga veteranskih centara očituje se prvenstveno u poboljšanju općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Na taj će način rad centara predstavljati dodatnu vrijednost i nadogradnju postojećeg sustava skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.

Pravo na korištenje usluga Veteranskog centra sukladno posebnim propisima mogu ostvariti:

 • Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
 • Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog, poginulog, nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja
 • Osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza
 • Pirotehničari u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, koja je nastala kao posljedica obavljanja njihova posla
 • Članovi uže i šire obitelji pirotehničara poginulih pri obavljanju svog posla
 • Vojne osobe koje su ranjene ili ozlijeđene u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama
 • Policijski službenik ranjen ili ozlijeđen pri obavljanju policijskog posla
 • Članovi uže i šire obitelji vojne osobe koja pogine ili umre zbog rane ili ozljede  koju je zadobila u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama
 • Članovi uže ili šire obitelji policijskog službenika poginulog pri obavljanju policijskog posla
 • strani veterani sukladno međunarodnim sporazumima
 • žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
 • civilni invalidi Domovinskog rata
 • članovi obitelji civilne osobe poginule, umrle i nestale u Domovinskom ratu

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana, a zahtjev korisnik podnosi na Obrascu 1.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u centru. Zahtjev za korištenje programa boravka, korisnik podnosi na Obrascu 2.

Potrebni obrasci dostupni su na sljedećoj stranici: https://veteranskicentar.hr/o-nama/

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program smještaja u veteranskom centru?

Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 1) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb ili na e-mail: ravnateljstvo@veteranskicentar.hr.

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
 3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
 4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike smještaja u Veteranskom centru.
 5. izjavu za izbor veteranskog centra

U slučaju kada je korisniku potreban pratitelj, navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i za pratitelja.

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program boravka u Veteranskom centru?

Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Veteranskog centra kroz program  poludnevnog ili cjelodnevnog  boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 2) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu

 • Sinj: Ulica Domovinskog rata 1A, 21230 Sinj
 • Šibenik: Ulica Velimira Škorpika 6d, 22000 Šibenik

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice
 2. Potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
 3. Medicinsku dokumentaciju koju posjeduje
 4. Prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno Stručno povjerenstvo za korisnike boravka u Veteranskom centru.

Izvor: www.veteranskicentar.hr

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano

Hodočašće u Međugorje

U organizaciji Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Opširnije »