Postani član udruge

Redovni članovi Udruge mogu biti djeca smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Molimo Vas za članstvo ispravno popunite pristupnicu!

OBAVIJEST: Punopravni član udruge postajete u trenutku kada udruzi dostavite potvrdu o statusu djeteta poginulog/nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci. Po primitku Vaše pristupnice kontaktirat ćemo Vas na navedene kontakte.

Pridruženi član Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata mogu biti osobe sa sljedećim statusom:  

  • Članovi obitelji redovnih članova UDPNHBDR (supružnik, djeca),
  • Djeca umrlih hrvatskih branitelja,
  • Djeca dragovoljca iz Domovinskog rata, hrvatskog branitelja i branitelja u statusu HRVI,
  • Članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

Sukladno Statutu UDPNHBDR i Pravilniku o pridruženim i počasnim članovima UDPNHBDR Pridruženim članom smatra se onaj član koji prihvati i pridržava se načela Statuta UDPNHBDR, Pravilnika o pridruženim i počasnim članovima UDPNHBDR i Kodeksa ponašanja članova UDPNHBDR. Pridruženi članovi UDPNHBDR mogu sudjelovati na susretima UDPNHBDR te drugim aktivnostima. Pridruženi članovi UDPNHBDR nemaju pravo glasa niti mogu biti birani za tijela i dužnosnike UDPNHBDR.

Uz Zahtjev za pridruženo članstvo u UDPNHBDR, podnosioc zahtjeva dužan je priložiti dokumentaciju, odnosno potvrdu, koja potvrđuje njegov status, u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pridruženo članstvo u UDPNHBDR, putem maila na udrugadjece.pnhb@gmail.com ili poštom na: Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar. Tek po primitku dokaza, odnosno potvrde osoba se upisuje u Evidenciju pridruženih članova UDPNHBDR.

Dana 25. svibnja 2018. godine počinje se primjenjivati Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja će Vam omogućavati veću kontrolu nad Vašim osobnim podacima. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Vaše podatke dane ispunjavanjem online pristupnice pohranjuje u svojoj bazi podataka i ti podaci služe isključivo u svrhe kontaktiranja i obavještavanja. Podaci se isključivo prosljeđuju Podružnici naše udruge s područja Vaše županije, ukoliko ista postoji na navedenom području. Ti podaci se nikada ne ustupaju trećim stranama, odnosno drugim fizičkim i pravnim osobama.

Podaci se čuvaju u bazi podataka sve do istupanja člana iz udruge ili do brisanja na vlastiti zahtjev. Zahtjev za izlazak iz udruge ili brisanje iz baze članova možete poslati na e-mail udrugadjece.pnhb@gmail.com

Podaci koje ustupate dani su dobrovoljno i pod privolom i njihovim davanjem suglasni ste s obradom Vaših osobnih podataka od strane Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.