Analiza Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata djeluje u sklopu 9. Centra znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj, u području unaprjeđenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, a financiranoga sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

U sklopu Razvojne suradnje Centara znanja analiziramo provedbu javnih politika i zakona vezanih za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

U najširem smislu, javne politike uključuju odlučivanje o našim zajedničkim interesima, tj. poslovima. Javnim politikama se utječe na rješavanje zajedničkih problema neke zajednice, a vlast ili Vlada odgovorni su za njihovo donošenje i odlučivanje o njima. Međutim, iako Vlada, tj. vlast, imaju najvažniju ulogu u konstituciji javnih politika, oni nisu jedini akteri koji ju kreiraju. Postoji i puno drugih aktera koji su izvan vlasti, a koji sudjeluju ili pokušavaju sudjelovati u kreiranju javnih politika.

Jedan od tih nevladinih aktera je i naša Udruga koja je primarno fokusirana na djecu smrtno stradalih i nasilno odvedenih, odnosno nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete njihovog života te pronalazak njihovih nasilno odvedenih roditelja.

S obzirom na populaciju i probleme s kojima se bavimo, odlučili smo napraviti  istraživanje koje će biti posebno usredotočeno na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kao osnovni zakon koji određuje prava djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

Kroz ovo istraživanje željeli smo dobiti uvid koliko su djeca poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja uopće upoznati sa svojim pravima, koja prava iz zakona su konzumirana i u kojem opsegu te koliko su osobe iz populacije djece poginulih, smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja zadovoljni zakonom, a sve s ciljem izrade prijedloga i smjernica za unaprjeđenje javnih politika, odnosno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata provodila je istraživanje u online obliku, putem upitnika izrađenog u google obrascima, a u vremenu od 23. kolovoza do 15. rujna 2022. godine te je isto javno objavljeno na mrežnoj stranici udruge.

Na kreiranju upitnika, provođenju istraživanja, analizi dobivenih rezultata te kreiranju završne analize i zaključaka sudjelovali su članovi udruge kao volonteri te djelatnice udruge. Završni sastanak Radne skupine te izrada konačne verzije analize održan je u subotu 17. prosinca 2022. godine. Rezultate istraživanja, analizu te smjernice koje su proizašle iz istoga možete pogledati ovdje.

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano