Kandidacijski postupak za tijela i dužnosnička mjesta UDPNHBDR

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.
Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

Kandidacijski postupak za tijela i dužnosnička mjesta UDPNHBDR

Dana 15. listopada 2019. godine otvoren je kandidacijski postupak izbora za:

– Predsjednika UDPNHBDR ;
– Dopredsjednika UDPNHBDR ;
– Tajnika UDPNHBDR ;
– 3 člana Nadzornog odbora UDPNHBDR ;
– 3 člana Suda časti UDPNHBDR.

Kandidati se prijavljuju samostalno ili mogu biti predloženi od strane člana ili članova Udruge. Pravo kandidiranja temeljem Statuta Udruge imaju svi punopravni članovi Udruge. Pojedini kandidat može se kandidirati za više tijela i dužnosničkih mjesta u Udruzi.

Kandidatura se dostavlja u pisanom obliku  uz obvezni sadržaj:

– Naziv tijela ili dužnosti za koju se kandidira,
– Ime i prezime kandidata,
– datum i mjesto rođenja,
– adresa i mjesto prebivališta / boravišta kandidata,
– OIB kandidata,
– Vlastoručni potpis,
– Vlastoručni potpis članova koji kandidiraju drugog člana Udruge,
– datum isticanja kandidature.

Kandidat koji je kandidiran od strane drugih članova Udruge do kraja kandidacijskog postupka dostavlja pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Do kraja kandidacijskog postupka svaki istaknuti kandidat mora dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ili ne vođenju kaznenog postupka protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci).

Ukoliko se isti ne dostavi kandidatura se odbacuje kao nepravovaljana.

Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za mjesto predsjednika/ice, dopredsjednika/ice i tajnika/ice udruge:

–       Aktivno članstvo u udruzi u posljednje 2 godine ;
–       Sudjelovanje na minimalno 5 aktivnosti udruge u posljednje 2 godine ;
–       Poznavanje Statuta udruge i drugih akata udruge te Zakona / Pravilnika koji se odnose na rad i djelovanje organizacija civilnoga društva ;
–       Aktivno sudjelovanje u organizaciji neke od aktivnosti udruge u posljednjih godinu dana ;
–       Protiv osobe koja se kandidira ne smije se voditi kazneni postupak na sudovima RH.

Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za članove Suda časti i Nadzornog odbora Udruge:

–       Aktivno članstvo u Udruzi u posljednje 2 godine;
–       Sudjelovanje na minimalno 1 aktivnosti Udruge u posljednjih godinu dana;
–       Poznavanje Statuta i Pravilnika o radu Suda časti i Nadzornog odbora Udruge;
–       Protiv osobe koje koja se kandidira ne smije se voditi kazneni postupak na sudovima RH.

Osobe protiv kojih se vodio stegovni postupak pred Sudom časti UDPNHBDR i kojima je izrečena jedna od stegovnih mjera sukladno Statutu UDPNHBDR i Pravilniku o radu Suda časti UDPNHBDR ne mogu se kandidirati u vremenu propisanom Pravilnikom o radu Suda časti UDPNHBDR. 

Kandidature se dostavljaju na mail Udruge: udrugadjece.pnhb@gmail.com ili preporučeno putem pošte s povratnicom na adresu: UDPNHBDR, Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

Kandidacijski postupak završava 1. studenog 2019. godine u 23:59 sati, te se kandidature istaknute i dostavljene nakon navedenog vremena odbacuju kao nepravovaljane.

Napomena: kandidati za predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge nemaju mogućnost biti odsutni sa sjednice Skupštine jer isti imaju obavezu sastaviti i na sjednici Skupštine iznijeti svoj dosadašnji rad i angažman u udruzi te viziju daljnjeg rada i razvoja Udruge.

Dosadašnji rad u udruzi i vizija se prethodno NE dostavlja Udruzi!

Predsjedništvo UDPNHBDR

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano

Hodočašće u Međugorje

U organizaciji Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Opširnije »