Obavijest

Obavještavamo djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima do sada nije RJEŠENJEM priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata da to mogu sada učiniti.

Naime, određeni broj osoba zbog navršenih godina i završenog školovanja nisu nikada Rješenjem imali priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata obzirom da nikada nisu bili korisnici obiteljske invalidnine.

Kako bi ste to ostvarili, odnosno kako bi Vam se priznao status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata po osnovi članka 6. stavak 1. točka d) novog Zakona, potrebno je pribaviti sljedeće:

  1. Rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u postupku koji je dio članova / član obitelji pokrenuo do stupanja na snagu Zakona NN 137/09 u kojem je utvrđena uzročno-posljedična veza između smrti od posljedice bolesti i sudjelovanja u obrani suvereniteta RH i priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
  2. Dokaz o srodstvu sa smrtno stradalim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata iz točke a)
  • Dijete (rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta)
  • Bračni drug (vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih)
  • Roditelj (rodni list ili izvadak iz matice rođenih hrvatskog branitelja). 

Zahtjev predajete u nadležni Ured državne uprave, Odjel za hrvatske branitelje.

Podsjećamo Vas da je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za ostvarivanje prednost prilikom zapošljavanja potrebno predati Rješenje priznatom statusu (prilikom prijave na natječaj), a ne potvrdu o statusu kao što je to bio slučaj do sada. Kako bi osobe koje do sada Rješenjem nisu imale priznat status (iz gore objašnjenih razloga) mogle ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja pozivamo ih da učine sukladno uputi Ministarstva hrvatskih branitelja.

Za sve dodatne upite možete nam se obratiti na udrugadjece.pnhb@gmail.com ili na kontakt broj 095 2011 991.

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano