Kandidacijski postupak za člana Nadzornog odbora UDPNHBDR

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

 Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

 Kandidacijski postupak za člana Nadzornog odbora UDPNHBDR

Kandidati se prijavljuju samostalno ili mogu biti predloženi od strane člana ili članova Udruge. Pravo kandidiranja temeljem Statuta Udruge imaju svi punopravni članovi Udruge.

Temeljem Statuta Udruge u Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Predsjedništva UDPNHBDR.

 Kandidatura se dostavlja u pisanom obliku uz obvezni sadržaj:

 – Ime i prezime kandidata,

 – Datum i mjesto rođenja,

 – Adresa i mjesto prebivališta kandidata,

 – OIB kandidata,

 – Vlastoručni potpis,

 – Vlastoručni potpis članova koji kandidiraju drugog člana Udruge,

 – Datum isticanja kandidature

 

Kandidati uz pisanu prijavu obavezno prilažu Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ili ne vođenju kaznenog postupka protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci).

 Kandidat koji je kandidiran od strane drugih članova Udruge do kraja kandidacijskog postupka dostavlja pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature i Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ili ne vođenju kaznenog postupka protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci), ukoliko isto već nije dostavljeno uz prijavu.

 Kandidature se dostavljaju na mail Udruge: udrugadjece.pnhb@gmail.com ili preporučeno putem pošte s povratnicom na adresu: UDPNHBDR, Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar.

 Kandidacijski postupak završava 20.09.2018.god u 23:59 sati, te se kandidature istaknute i dostavljene nakon navedenog vremena odbacuju kao nepravovaljane.

 Napomena: Izbor člana Nadzornog odbora UDPNHBDR održati će se na Skupštini dana 06.10.2018. godine u Sinju. Ukoliko se kandidat/i ne odazove Skupštini, a na prethodni poziv Predsjedništva Udruge, smatrat će se da je isti povukao svoju kandidaturu.

 

Predsjedništvo UDPNHBDR
Vukovar, 20. kolovoza 2018. godine

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano

Hodočašće u Međugorje

U organizaciji Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Opširnije »