Kandidacijski postupak za tajnika UDPNHBDR

 

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

Kandidacijski postupak za tajnika UDPNHBDR.

Dana 1.veljače 2016. godine otvoren je kandidacijski postupak izbora za Tajnika Udruge.

Sukladno članku 34. Statuta UDPNHBDR, zadaće i ovlasti Tajnika Udruge su:

•          Vodi brigu o redovnom poslovanju te administrativno-tehničkom radu Udruge;

•          organizira i nadzire rad djelatnika u Udruzi na izvršavanju administrativnih, stručnih i tehničkih poslova

•          uspostavlja unutarnji ustroj Udruge, sukladno odlukama tijela Udruge;

•          brine o pravovremenom izvršenju odluka i zaključaka tijela Udruge i Programu rada;

•          potpisuje poslovnu dokumentaciju,

•          Vodi brigu o evidenciji članstva Udruge;

•          osigurava u unutarnjem ustroju pružanje pomoći članovima (savjeti, upute, obavještenja) u svezi ostvarivanja prava koja im pripadaju.

•          Pribavlja i analizira informacije bitne za rad, ciljeve i djelatnosti Udruge;

•            priprema sjednice tijela Udruge, te pomaže predsjedniku i dopredsjedniku u njihovom radu;

•          Komunicira i koordinira rad s državnim tijelima, tijelima lokalne i regionalne samouprave te drugim pravnim osobama.

•          Obavlja druge poslove po nalogu predsjednika, dopredsjednika Udruge, odnosno osoba ovlaštene za zastupanje Udruge.

Kandidati se prijavljuju samostalno ili mogu biti predloženi od strane člana ili članova Udruge. Pravo kandidiranja temeljem Statuta Udruge imaju svi punopravni članovi Udruge.  

Kandidatura se dostavlja u pisanom obliku,  uz obvezni sadržaj:

– Naziv tijela za koju se kandidira,

– Ime i prezime kandidata,

– datum rođenja,

– adresa i mjesto prebivališta kandidata,

– OIB kandidata,

– Vlastoručni potpis,

– Vlastoručni potpis članova koji kandidiraju drugog člana Udruge,

– datum isticanja kandidature.

Kandidat koji je kandidiran od strane drugih članova Udruge do kraja kandidacijskog postupka dostavlja pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Do kraja kandidacijskog postupka svaki istaknuti kandidat mora dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ili ne vođenju kaznenog postupka protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci).

Ukoliko se isti ne dostavi, kandidatura se odbacuje kao nepravovaljana.

Kandidature se dostavljaju na mail Udruge: udrugadjece.pnhb@gmail.com ili preporučeno putem pošte s povratnicom na adresu: UDPNHBDR, Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar.

Kandidacijski postupak završava 1. ožujka 2016. godine u 23:59 sati, te se kandidature istaknute i dostavljene nakon navedenog vremena odbacuju kao nepravovaljane.

Predsjedništvo UDPNHBDR

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano

Hodočašće u Međugorje

U organizaciji Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Opširnije »