Kandidacijski postupak za tijela i dužnosnička mjesta UDPNHBDR

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

Kandidacijski postupak za tijela i dužnosnička mjesta Udruge.

Dana 20.10.2015.god otvoren je kandidacijski postupak izbora za:

– Predsjednika Udruge

– Dopredsjednika Udruge

– Tajnika Udruge

– 3 člana Nadzornog odbora Udruge

– 3 člana Suda časti Udruge

Kandidati se prijavljuju samostalno ili mogu biti predloženi od strane člana ili članova Udruge. Pravo kandidiranja temeljem Statuta Udruge imaju svi punopravni članovi Udruge. Pojedini kandidat može se kandidirati za više tijela i dužnosničkih mjesta u Udruzi.

Kandidatura se dostavlja u pisanom obliku  uz obvezni sadržaj:

– Naziv tijela ili dužnosti za koju se kandidira,

– Ime i prezime kandidata,

– datum rođenja,

– adresa i mjesto prebivališta kandidata,

– OIB kandidata,

– Vlastoručni potpis,

– Vlastoručni potpis članova koji kandidiraju drugog člana Udruge,

– datum isticanja kandidature.

Kandidat koji je kandidiran od strane drugih članova Udruge do kraja kandidacijskog postupka dostavlja pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Do kraja kandidacijskog postupka svaki istaknuti kandidat mora dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ili ne vođenju kaznenog postupka protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci).

Ukoliko se isti ne dostavi kandidatura se odbacuje kao nepravovaljana.

Kandidature se dostavljaju na mail Udruge: udrugadjece.pnhb@gmail.com ili preporučeno putem pošte s povratnicom na adresu: UDPNHBDR, Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

Kandidacijski postupak završava 20.11.2015.god u 23:59 sati, te se kandidature istaknute i dostavljene nakon navedenog vremena odbacuju kao nepravovaljane.

Po završetku kandidacijskog postupka lista kandidata objavljuje se na web stranici Udruge.

Napomena: kandidati za predsjednika Udruge nemaju mogućnost biti odsutni sa sjednice Skupštine jer isti imaju obavezu sastaviti i na sjednici Skupštine iznijeti viziju daljnjeg rada i razvoja Udruge.

Vizija se prethodno NE dostavlja Udruzi.

Predsjedništvo UDPNHBDR.

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano

Hodočašće u Međugorje

U organizaciji Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Opširnije »