Skupština UDPNHBDR Podružnice Vukovarsko-srijemske županije

U Vukovaru je 18. lipnja 2015. godine održana Skupština Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Podružnica Vukovarsko-srijemske županije. Skupštinu je otvorila dopredsjednica Podružnice, Sandra Milić, koja je pozdravila sve nazočne, te predložila sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o radu od 1.1.2015.

2. Novi Statut UDPNHBDR-VSŽ

3. Izbor likvidatora

4. Izbor 4. člana Predsjedništva UDPNHBDR-VSŽ

5. Planirana događanja i projekti za buduće razdoblje

6. Razno

Dnevni red je dan na glasanje, te je jednoglasno usvojen. 

Izvještaj o prvoj točki dnevnog reda podnijela je dopredsjednica Podružnice, te je istaknula kako su članovi sudjelovali u brojnim obilježavanjima (Međunarodni dan priznanja Republike Hrvatske, Dan hrvatskih branitelja grada Vukovara, Memorijal 12 redarstvenika u Borovu Selu, Dan grada Vukovara u sklopu kojeg je svečano otkrivena bista francuskog dragovoljca Jeana Michela Nicoliera. Također smo sudjelovali na programu „Putevima 121. brigade“ u Novoj Gradiški u organizaciji UDPNHBDR Podružnice Brodsko-posavske županije. Sudjelovali smo u dvije humanitarne akcije: koncert za oboljelu djecu Vukovara u suradnji sa Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinsko rata grada Vukovara, te „Samo ljubav nije dovoljna“ u suradnji sa UDPNHBDR Podružnica Sisačko-moslavačke županije. Organizirali smo, u suradnji sa dječjim vrtićom Vukovar 1, prijevoz humanitarne pomoći za Gunju koju je osigurala Podružnica naše udruge za Grad Zagreb. Podružnica redovito sudjeluje na sastancima Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije. Povodom nedavnih događaja na trgu Sv.Marka u Zagrebu, sudjelovali smo na molitvi za branitelje u Vukovaru. Dvoje članova naše Podružnice pisalo je svoja svjedočanstva o proživljenim događajima iz Domovinskog rata koju će izdati Udruga Žene u Domovinskom ratu – Zadar, a promocija će biti i u Vukovaru. Također, članica Podružnice je sudjelovala na sastanku sa predsjednicom Republike Hrvatske, Kolindom Grabar Kitarović, u Vukovaru. Prijavili smo ukupno tri projekta, jedan prema Vukovarsko-srijemskoj županiji, te dva prema Ministarstvu branitelja, o čemu ćemo detaljnije pod točkom 5. dnevnog reda. Izvještaj o radu od 1.1.2015. god. jednoglasno je usvojen.

2. Novi Statut UDPNHBDR-VSŽ

Predsjednica Podružnice, Jelena Zera Gavrić, naglasila je da je bilo potrebno uskladiti postojeći Statut sa novim Zakonom o udrugama koji je 1.10.2014.god. stupio na snagu. Novi Statut Podružnice prezentirala je dopredsjednica, Sandra Milić, te istaknula promjene u odnosu na dosadašnji Statut. Statut je jednoglasno usvojen.

3. Izbor likvidatora UDPNHBDR-VSŽ

Obzirom da novi Statut Podružnice određuje da Udruga mora imati likvidatora, te da istog predlaže Predsjedništvo Podružnice, prijedlog je bio da to bude Danijela Bestrcan. Svi nazočni su se složili sa tim prijedlogom, te je isti jednoglasno prihvaćen. Svima je objašnjena uloga likvidatora u Udruzi.

4. Izbor četvrtog člana Predsjedništva

Obzirom na promjene u Statutu, Predsjedništvo Podružnice je prošireno sa tri na četiri člana zbog što uspješnijeg i kvalitetnijeg rada, te se mole nazočni da daju svoje prijedloge. Prijedlog većine je da to bude Nikolina Menjuk obzirom da je ista dosta angažirana u radu Podružnice. Prijedlog se jednoglasno usvaja.

5. Planirana događanja i projekti za buduće razdoblje

U prvoj točki dnevnog reda naveli smo prijavljene projekte projekte prema Vukovarsko-srijemskoj županiji, te Ministarstvu branitelja. Odobreni su svi prijavljeni projekti, te smo od Vukovarsko-srijemske županije dobili 8.000kn, od Ministarstva branitelja za projekt „Djeca-naše nasljeđe“ u partnerstvu sa DV Vukovar 1, 10.000 kuna, te „Putovima Domovinskog rata“ 40.000 kuna.

Također, planiramo sudjelovati na svim značajnijim obilježavanjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i županijama Podružnica UDPNHBDR. I ove godine organizirati ćemo obilježavanje na Sajmištu, te u suradnji sa UDPNHBDR državne razine mimohod „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“. Na kraju ove godine bit će organizirana redovna Izborna Skupština UDPNHBDR.

6. Razno

Dopredsjednica Podružnice upoznaje nazočne da u utorak počinje isplata dividendi iz Fonda hrvatskih branitelja. Ministarstvo branitelja je objavilo tri javna poziva: za samozapošljavanje, proširenje postojeće djelatnosti, te poticanje obrazovanja.

U četvrtak 25.6. obilježava se Dan državnosti, te program u Vukovaru počinje u 9:00 sati polaganjem vijenaca i svijeća na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, te Sv. misom u 11:00 sati u crkvi Sv. Filipa i Jakova.

Predsjednik UDPNHBDR, Igor Gavrić, upoznaje nazočne sa stanjem u Savskoj i prosvjedima branitelja, te njihovim zahtjevima. Udruga se bori za ciljeve koje nam određuje Statut, te prava djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Slijedom toga, svim Podružnicama je bilo poslano da dostave prijedloge za izmjene trenutnog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dopredsjednica Podružnice napominje da se najveći broj upita članova Udruge odnosi na prednost prilikom zapošljavanja, te da ona gotovo svakodnevno pomaže ljudima oko tog pitanja. Ponovno je ponovila koji su sve uvjeti kako bi se prednost mogla ostvariti, te da moramo biti uporni u traženju svojih prava. Raspravljali smo također o besplatnom dopunskom osiguranju kojeg većina ne ostvaruje, stambenom zbrinjavanju i dr.

Članove udruge zanimalo je dali ćemo i ove godine imati pravo na povoljnija drva u šumariji. Obzirom da je prošle godine to išlo preko Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, očekuje se da će se isto ostvariti i ove godine.

Nakon održane Skupštine, održan je domjenak i druženje članova Podružnice.

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano