Članovi UDPNHBDR sudjelovali u skupljanju potpisa za referendum SOHV-a

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara organizirao je skupljanje potpisa za referendum kojim bi se građani Republike Hrvatske izjašnjavali o sljedećem pitanju:
„ Jeste li za to da se članak 12. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br.155/02, 47/10, 80/10, 93/11) mijenja tako da glasi: Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinica lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa, kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje polovinu stanovnika takve jedinice.“.

Skupljanje potpisa se vršilo u vremenu od 17.11. do 01.12.2013.g. Naša udruga je kao članica SOHV-a bila član organizacijskog odbora za provedbu referenduma, gdje su naše članice vodile evidenciju mjesta za skupljanje potpisa diljem Republike Hrvatske, te svakodnevno bile u kontaktu sa koordinatorima tih mjesta, te vodile evidenciju o prijavljenim volonterima. Također, članovi naše udruge iz svih podružnica su sudjelovali u skupljanju potpisa na štandovima. Zahvaljujući trudu svih volontera skupljeno je više od 650 tisuća potpisa diljem Hrvatske.

Dana 16. prosinca 2013.g. članovi SOHV zajedno sa volonterima su predali potpise u Hrvatski sabor. Tajnica naše udruge je također bila jedna od osoba koje su nosile potpise na predaju i provjeru. Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u provedbi organizacije, skupljanja potpisa i predaji istih!

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano