Redovni članovi Udruge mogu biti djeca smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Molimo Vas za članstvo ispravno popunite pristupnicu!

OBAVIJEST: Punopravni član udruge postajete u trenutku kada udruzi dostavite potvrdu o statusu djeteta poginulog/nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci. Po primitku Vaše pristupnice kontaktirat ćemo Vas na navedene kontakte.OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA  

Dana 25. svibnja 2018. godine počinje se primjenjivati Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja će Vam omogućavati veću kontrolu nad Vašim osobnim podacima. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Vaše podatke dane ispunjavanjem online pristupnice pohranjuje u svojoj bazi podataka i ti podaci služe isključivo u svrhe kontaktiranja i obavještavanja. Podaci se isključivo prosljeđuju Podružnici naše udruge s područja Vaše županije, ukoliko ista postoji na navedenom području. Ti podaci se nikada ne ustupaju trećim stranama, odnosno drugim fizičkim i pravnim osobama.

Podaci se čuvaju u bazi podataka sve do istupanja člana iz udruge ili do brisanja na vlastiti zahtjev. Zahtjev za izlazak iz udruge ili brisanje iz baze članova možete poslati na e-mail udrugadjece.pnhb@gmail.com


Podaci koje ustupate dani su dobrovoljno i pod privolom i njihovim davanjem suglasni ste s obradom Vaših osobnih podataka od strane Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.


 

Fill out my online form.

Pristupnica